Jarosław Ślepaczuk kandydatem Platformy na burmistrza Tarnowskich Gór

9 września Rada Platformy Obywatelskiej w powiecie tarnogórskim potwierdziła wcześniejsze ustalenia Zarządu i jednogłośnie udzieliła poparcia Jarosławowi Ślepaczukowi w wyborach na burmistrza Tarnowskich Gór.
Poniżej notka biograficzna naszego kandydata.

Jarosław Ślepaczuk
Pracę zawodową rozpoczął w przedsiębiorstwie PKP w 1993 r. w stacji rejonowej Tarnowskie Góry jako manewrowy, a od 1995 r. dyżurny ruchu. Ukończył studia wyższe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie oraz studia podyplomowe na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej – kierunek Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
W roku 2005 z jego inicjatywy powołana została kapituła „Przyjaciel Kolejarzy Śląska”. Wraz z kierownictwem Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach stworzył cykl corocznych konferencji na temat znaczenia górek rozrządowych. W roku 2009 wraz z posłem Tomaszem Głogowskim zorganizował roboczą wizytę Ministra Infrastruktury na górce rozrządowej, a w roku 2010 konferencję z udziałem przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. W latach 2009-2012 pozyskał dla PKP CARGO S.A dwóch znaczących klientów, którzy ograniczyli transport ładunków samochodami na rzecz transportu kolejowego.
Jarosław Ślepaczuk od trzech kadencji zasiada w Radzie Miejskiej w Tarnowskich Górach gdzie kolejno pełnił funkcje: przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Miasta oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. W swojej działalności społecznej jest osobą otwartą na problemy innych ludzi, chętnie służy pomocą i radą mieszkańcom.
W roku 2007 i 2009 zorganizował wspólnie z PKP CARGO S.A i gminą Tarnowskie Góry bezpłatne przejazdy pociągami retro dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego. Ceniony za zaangażowanie i rzetelne podejście w wykonywane obowiązki radnego rady miejskiej, cieszy się nieposzlakowaną opinią. Posiada umiejętność bezkonfliktowego godzenia interesów pracowników i pracodawcy czemu dał dowód podczas zmian organizacyjnych w spółce w latach 2010 - 2013.
W roku 1998 odznaczony Srebrną Odznaką „Przodujący Kolejarz”, w 2001 Odznaką Honorową „ Zasłużony dla Kolejnictwa” a w roku 2013 „Zasłużony dla Transportu RP”.
Obecnie urlopowany do prac w organizacji związkowej gdzie pełni funkcję przewodniczącego Zarządu Zakładowego Związku oraz wiceprzewodniczącego Rady Branżowej CARGO w Warszawie.