INTERPELACJA DO MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Poniżej moja interpelacja - poruszająca problem ogólnopolski, którym zostałem jednak zainspirowany w tarnogórskim "Faserze", produkującym sprzęt wykorzystywany nie tylko w górnictwie, ale również przez wojsko, który świetnie sprawdziłby się jako wyposażenie obrony cywilnej.