Porady podatkowe 2015

W ubiegłym tygodniu w moim biurze poselskim odbyły się coroczne darmowe porady podatkowe. Pomimo tego, że coraz większa ilość podatników rozlicza się już przez internet, konsultacje te nadal cieszą się sporym zainteresowaniem.
Korzystający z pomocy konsultanta najczęściej prosili o dokładne wyjaśnienie kwestii wspólnego opodatkowania małżonków. Jak co roku podatnicy z chęcią korzystali z ulgi na dzieci, szczególnie po wprowadzonych zmianach i zwiększeniu ulgi na trzecie dziecko z 1668 zł do 2 tys. zł, a na kolejne dzieci z 2 tys. 224 zł do 2 tys. 700 zł.
Niektórzy zainteresowani posiadający stwierdzony stopień niepełnosprawności skorzystali także z ulgi rehabilitacyjnej, której zasady w dalszym ciągu nie są jasne dla wielu osób. W ramach tej ulgi można odliczyć cele rehabilitacyjne oraz cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Prawo do tego mają zarówno osoby niepełnosprawne, jak i podatnicy, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.
Coraz częściej pojawiało się zagadnienie rozliczenia przychodów osiągniętych z tytułu pracy w innych krajach. Obowiązki podatkowe osób osiągających dochody za granicą zależą od miejsca ich zamieszkania, rodzaju uzyskiwanych dochodów oraz regulacji zawartych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli miejsce zamieszkania (nawet mimo długotrwałego pobytu za granicą) nadal pozostaje w Polsce, podatnik ma obowiązek z wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym rozliczyć się w kraju.
Podatnicy pytali także o możliwość dokonania odliczeń z tytułu darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz tradycyjnie już o możliwość przekazania 1 % swojego podatku wybranym organizacjom.