Dobre ustalenia na spotkaniu w Ministerstwie Środowiska

Nic chyba nie sprawia większej satysfakcji, niż rychła perspektywa pozytywnych efektów wykonywanej pracy. Dziś w Ministerstwie Środowiska, z mojej inicjatywy, spotkaliśmy się z wiceministrem Stanisławem Gawłowskim (w spotkaniu uczestniczyli ze mną wicestarosta Marian Szukalski i prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot).
Z ministrem omówiliśmy dokonane ostatnio zmiany w prawie (m.in. zmiana ustawy o KRS), które sprawiają, że bardzo przybliżyła się możliwość usunięcia również odpadów z terenów prywatnych.
Najważniejsze jednak, że minister Gawłowski podkreślił, że podtrzymuje złożone niedawno w Tarnowskich Górach zapewnienia, że będzie zagwarantowane finansowanie tego zadania.
Wszystko wskazuje więc na to, że w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na ostatni etap likwidacji wysypisk na Czarnej Hucie.