Na sesji rady powiatu

Wczoraj uczestniczyłem w sesji rady powiatu - powiedziałem kilka zdań na temat ostatnich działań związanych z unieszkodliwieniem odpadów po Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry”, budową obwodnicy Tarnowskich Gór oraz trasy kolejowej z Tarnowskich Gór przez Pyrzowice do Zawiercia, odpowiadałem także na pytania radnych. Cieszę się z udziału w tej sesji, bo zawsze bezpośrednie kontakty umożliwiają wzajemne zrozumienie. Czytając projekty uchwał przedkładanych ostatnio przez radnych opozycyjnych w radzie powiatu nie do końca rozumiałem ich intencje, i nadal nie sa one dla mie w pełni jasne. Ale kiedy odrzucimy naturalną retorykę opozycji, który zazwyczaj krytykuje, można odnaleźć wspólne intencje rozwiązania problemu.
Radnych interesowała m.in. kwestia odpadów zalegających na terenach prywatnych, pytał o to także po sesji dziennikarz TG Stacji. Odpowiedziałem, że wojewoda śląski podziela interpretację prawną, że przejmie te odpady jako "spadkobierca" Zakładów Chemicznych po ich wykreśleniu z KRS - u i zapewne chętnie umożliwi ich wykorzystania dla jakiegoś pożytecznego celu. Takim pożytecznym celem może być zagęszczenie półpłynnych odpadów, które zalegają teraz na terenach Skarbu Państwa. Wydaje się, że chociaż wszyscy już wiemy jak przystąpić do realizacji ostatniego etapu likwidacji tychże odpadów.
W odniesieniu do budowy obwodnicy i kolei do Pyrzowic nawiązałem do pytania, które zadał mi radny Krzysztof Łoziński, podczas mojego ostatniego udziału na sesji rady powiatu. Pytał on mnie mianowicie jak rada powiatu może pomóc w realizacji tych zadań. Tak się składa, że akurat jest doskonały moment dla takiej pomocy. W sprawie budowy obwodnicy miasta, GDDKiA rozpoczyna prace projektowe, związane z oceną środowiskową, uzyskaniem pozwolenia na budowę itp. Wydaje się, że akurat rada powiatu mogłaby być organem starającym się koordynować działania, które doprowadzą do tego, aby przebieg drogi był optymalny. Prosiłem przewodniczącego rady i radnych, aby w nieodległym czasie zaprosili przedstawiciela GDDKiA, jak również zwrócili się do okolicznych samorządów, które zainteresowane są jaki przebieg będzie miała obwodnica Tarnowskich Gór.
Bardzo podobnie ma się sytuacja w przypadku budowy kolei - zadanie to przewidziane jest do realizacji z udziałem środków europejskich z programu, w ramach którego odbędzie się zamknięty konkurs dla projektów, które są wpisane w kontraktach regionalnych, tak jak budowa kolei do Pyrzowic jest wpisana w programie „Śląsk 2.0”. Redaktor z TG Stacji zapytał mnie wczoraj, czy w takim konkursie można nie wygrać,?Odpowiedziałem, że z informacji jakie mam od Wiceministra Infrastruktury i Rozwoju wiem, że ministerstwo obawia się, czy będzie wystarczająca liczba projektów, żeby wydać wszystkie pieniądze w tym programie, więc jeśli tylko będzie gotowy dobry projekt, spełniający wszystkie wymogi, pieniądze na to będą i kolej będzie budowana. Na przegraną można zapracować, tylko w ten sposób, że nie zostanie przygotowany projekt. Także więc tutaj też widzę dużą rolę lokalnych samorządów w zmobilizowaniu Polskich Linii Kolejowych (które prowadzą już prace przedprojektowe), aby na czas były gotowe z realizacją tego zadania. Mam nadzieję, że wsparcie w tej sprawie będziemy mieli ze strony samorządu wojewódzkiego.