Śląskie dla Seniora

W imieniu własnym oraz Marszałka Województwa Śląskiego serdecznie zapraszam na obchody Wojewódzkiego Dnia Seniora, które odbędą się we wtorek 20 października.
Obchody będą składały się z dwóch części - sesja poranna, odbędzie się w Parku Śląskim w Chorzowie. W jej czasie planowana jest m.in. nauka udzielania pierwszej pomocy, spotkanie i ćwiczenia z mistrzem olimpijskim Władysławem Kozakiewiczem, występ Chóru Pieśni i Tańca „Śląsk”, a także wiele innych atrakcji. Po południu w Muzeum Śląskim w Katowicach planowana jest konferencja i dykusja panelowa.
Przy tej okazji pozwolę sobie na parę zdań nt. polityki senioralnej. We wrześniu Sejm przyjął ustawę o osobach starszych. Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego pojęcia osoby starszej, czyli takiej, która ukończyła 60. rok życia oraz polityki senioralnej, zdefiniowanej jako ogół działań organów administracji publicznej oraz innych instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się.
Z kolei 1 października w Sejmie miało miejsce pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Do uczestnictwa w nim zaproszeni zostali reprezentanci środowisk seniorów w tym: Uniwersytetów Trzeciego Wieku (także pani prezes tarnogórskiego UTW), Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz przedstawicieli gminnych rad seniorów. Pomysł corocznego Prlamentu Seniorów był inicjatywą ówczesnej Marszałek Sejmu Ewy Kopacz. Pani premier Ewa Kopacz często podkreślała, że mądra polityka prorodzinna oznacza także solidarność międzypokoleniową, czyli także działania na rzecz osób starszych i znajdowało to odzwierciedlenie w naszych działaniach.
A ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku to na prawdę fenomen w Polsce, zasługujący na wielki podziw i szacunek.