Demagogii rządu cd. dalszy

Już trudno nadążyć z prostowaniem demagogicznych wypowiedzi, przekręceń, półprawd i zwyczajnych kłamstw obozu rządzącego.
Dziś ponownie atak na Trybunał Konstytucyjny, ale także zmiana budżetu na 2015 r. (dwa tygodnie przed końcem roku!). Zmiana sprowadzająca się do zwiększenia deficytu, a więc powiększenie zadłużenia Polski. Z kłamliwym uzasadnieniem, że trzeba tak postąpić, gdyż wpływu do budżetu okazały się mniejsze, niż założył to rząd Platformy Obywatelskiej. To absolutnie nieprawda - na koniec listopada deficyt był mniejszy niż zakładały to plany rządu. A przede wszystkim, gdyby obecny rząd chciał w tym roku wpłynęłoby do budżetu 9 miliardów zł z tytułu koncesji za LTE (wystarczy w tym celu wydać prostą decyzję administracyjną).
Ale rząd zwleka z tym do stycznia z dwóch powodów - aby udowodnić kłamliwą tezę, że realizacja budżetu w 2015 r. wygląda źle, a także aby te wpływy z LTE jakoś uratowały przyszłoroczny budżet, nad którym pracuje teraz rząd.