Otwarcie Domu Senior-Wigor w Kaletach

Po wczorajszych nocnych obradach Sejmu (takie zwyczaje mamy w tej kadencji...) udało mi się rano wrócić i pojechać do Kalet na otwarcie Domu Senior–Wigor. Do końca roku w Polsce powstanie 100 takich placówek. W założenia rządowego programu, który był oczkiem w głowie pani premier Ewy Kopacz do 2020 r. ma powstać 2 tys. takich placówek w całym kraju, mają one także rokrocznie otrzymywać dofinansowanie na bieżącą działalność. Mam nadzieję, że tak będzie... 29 grudnia Sejm rozpoczyna prace nad budżetem, wtedy będziemy mogli zobaczyć, czy środki na funkcjonowanie Program Senior-Wigor z niego przypadkiem nie wypadły.

W sierpniu (pamiętam, że był to wyjątkowo upalny dzień) miałem okazję uczestniczyć w ogrodach Kancelarii Premiera w ceremonii wręczenia promes na utworzenie tego typu placówek. Burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia odbierał ją jako drugi, bo tak wysoko został oceniony wniosek Kalet do tego programu. Gratuluję raz jeszcze!
Dzięki 250 tys. zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz środkom miasta zostały pięknie zaadaptowane pomieszczenia w Miejskim Domu Kultury, które od rana będą służyć seniorom, a wieczorami będą mogły być wykorzystane do innych celów Domu Kultury.

Senior-Wigor to bardzo dobry projekt, odpowiedź na olbrzymią aktywizację seniorów w całej Polsce, której nie sposób było nie dostrzec. To ważne, żeby rządzący reagowali na zjawiska społeczne i wspierali je, zwłaszcza tak cenne jak aktywizacja osób "starszych". Chociaż nie wiem, czy to właściwe słowo wobec pełnych entuzjazmu i wigoru właśnie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i osób zaangażowanych w innych Stowarzyszeniach, czy przeróżnych nieformalnych grupach inspirujących aktywność osób 60+.