Wystąpienie dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Dlaczego niektórzy nie wierzą w polskie dzieci? Moje wystąpienie nt. sześciolatków w szkole.