Dzień komisyjny

Sejm pracuje w tym tygodniu nad tzw. "Programem 500+", ale o tym napiszę, jak ustawa zostanie przyjęta.
Dzisiejszy dzień mam bardzo intensywny, wypełniony innymi tematami.

11.00 - posiedzenie Komisji ds. UE
12.30 - posiedzenie Komisji ds. UE (mam na nim koreferat do stanowiska rządu do jednego dokumentu KE)

13.00 - posiedzenie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich (w imieniu posłów wnioskodawców przedstawiam projekt uchwały)

14.30 - posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej ds. projektu ustawy określającej procedury uchylania immunitetu m.in. Prezesowi NIK, Rzecznikowi Praw Obywatelskich (przypuszczam, że przewodnicząca będzie chciała dziś zakończyć pracę, będzie to więc wielogodzinne posiedzenie)

17.00 - posiedzenie Komisji ds. UE