Klub Obywatelski w Katowicach

W Katowicach na pierwszym spotkaniu Klubu Obywatelskiego gośćmi są prof. Tadeusz Sławek i ks. Piotr Brząkalik. Prelegenci i dyskutanci szukają odpowiedzi na pytanie: „Czy w działaniu pro publico bono cel uświęca środki?".
Mnie było miło uciąć sobie przed spotkaniem pogawędkę z prof. Sławkiem, którego onegdaj byłem studentem.