Dziś w Senacie

Konkretnie na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. W imieniu sejmowych komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, które wybrały mnie sprawozdawcą z prac nad "ustawą o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw", referuję senatorom przyjętą niedawno przez Sejm ustawę.