Wniosek do UNESCO

Parę dni temu miałem gościa ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, który przyniósł mi pokazać kompletny wniosek, jaki Stowarzyszenie złożyło za pośrednictwem polskiego rządu do Komitetu Światowego UNESCO. Objętość materiału robi wrażenie. Sam dostałem jego cyfrową kopię, którą wyślę w najbliższym czasie do pani prof. Małgorzaty Omilanowskiej, która jako Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznała Stowarzyszeniu 130 tys., które umożliwiły opracowanie niezbędnego Planu zarządzania obiektami, po ich wpisaniu na listę UNESCO.
Przy okazji dowiedziałem się także, że miasto postanowiło w końcu włączyć się w prace dotyczące UNESCO i będzie finansować etat pełnomocnika koordynującego ostatni etap starań o wpis. Alleluja, gratuluję refleksu!! Choć oczywiście lepiej późno niż wcale, bo myślałem, że już bez końca będę mógł kpić z władz miasta, które ignorują tak ważne dla Tarnowskich Gór wysiłki.
Parę dni temu z roboczą wizytą gościli w Tarnowskich Górach eksperci UNESCO i w organizację ich pobytu miasto się włączyło. A więc po wielu latach prac nad wnioskiem mamy wreszcie mamy pierwszy mały wkład miasta w to dzieło:)
Wypada także podziękować urzędowi Marszałka Województwa Śląskiego, który również organizacyjnie oraz finansowo tę wizytę współorganizował.
Do sukcesu już tak niedaleko, że nie można niczego odpuścić i trzeba zrobić co tylko się da. Sam ucieszyłem się, gdy usłyszałem od przedstawiciela SMZT, że w procesie ubiegania się o wpis przyda się moja interpelacja, którą złożyłem do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, w sprawie wprowadzenia przepisów dających samorządom możliwość egzekwowania konieczności wykorzystywania danego terenu zgodnie z zapisami planu miejscowego. Odpowiedź ministra na moje pytanie zapowiadająca uregulowanie tej kwestii do końca roku zostanie dołączona do wniosku do UNESCO, jako potwierdzenie możliwość właściwego nadzoru nad terenami, którymi wnioski mają być objęte.