Wręczenie nagród laureatom III edycji konkursu na recenzję książki

Po raz trzeci zaprosiłem gimnazjalistów i uczniów szkół średnich do konkursu na recenzję ulubionej książki spoza kanonu lektur szkolnych. Konkurs przyjął się bardzo dobrze, o czym świadczy bardzo duża (ponad 60) liczba recenzji. I chyba tylko dwie recenzowane powieści się powtarzały, miałem więc okazję zapoznać się z szerokim wachlarzem tego, co czytają obecnie młodzi ludzie.
W tym roku praktycznie nie było słabych recenzji i bardzo trudno było mi wybrać najlepsze, pośród wielu dobrych. Za jedno z kryteriów uznałem fakt, że po lekturze recenzji miałem ochotę sięgnąć po książkę.
Ciekawe spostrzeżenie - ponad 80% recenzowanych utworów to książki science-fiction.

Dziś w Tarnowskich Górach wręczyłem część nagród, w przyszłym tygodniu spotkam się z resztą laureatów w filii mojego biura poselskiego w Bytomiu.

Dziękuję Państwowemu Instytutowi Wydawniczemu i Wydawnictwu MG za ufundowanie nagród.

Lista laureatów na stronie www.glogowski.pl.