Poprawka w dezyderacie dot. Zakładów Chemicznych

Miło mi poinformować, że sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jednomyślnie przyjęła moją propozycję wprowadzenia zmiany w dezyderacie do prezesa rady ministrów w sprawie rewitalizacji terenów poprzemysłowych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w likwidacji.

Zdanie "Komisja postuluje przygotowanie przepisów prawnych, które umożliwią przymusowe przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prywatnych gruntów, na których znajdują się niebezpieczne odpady" zostało zastąpione sformułowaniem:
"Komisja postuluje dokonanie oceny, czy aktualny stan prawny umożliwia dokończenie procesu likwidacji niebezpiecznych odpadów po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry", łącznie z odpadami zlokalizowanymi na terenach prywatnych. W razie potrzeby zmian w prawie Komisja wnosi o ich przygotowanie".

Mam nadzieję, że sumienne wywiązanie się z tego postulatu przez Ministerstwo Środowiska umożliwi rychłe rozpoczęcie ostatniego etapu likwidacji tych odpadów.