O tzw. "sieci szpitali"

Moje wystąpienie o trudniejszym dostępie o szpitali, który wyniknie z planowanej "reformy" zdrowotnej.