10 kwietnia, godz. 8.41..

10 kwietnia chyba nigdy nie znajdziemy słów właściwie oddających nasze uczucia...