O votum nieufności w Radio Katowice

We wczorajszej audycji w Radio Katowice z redaktorem Jozefem Wyciskiem rozmawialiśmy m.in. o votum nieufności dla rządu.
Zapraszam do wysłuchania audycji.