Dezyderat Komisji Sportu i Turystyki

Na dzisiejszym posiedzeniu sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przyjęła dezyderat w sprawie wsparcia starań dotyczących wpisania obiektów w Tarnowskich Górach na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
To oczywiście efekt wizyty Komisji w naszym mieście kilkanaście dni temu. Dezyderat zostanie skierowany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Liczę, że zmobilizuje do działań zwłaszcza ten pierwszy resort.
Na posiedzeniu Komisji podziękowałem dziś szczególnie Przewodniczącemu Komisji, posłom którzy znaleźli czas na przyjazd do Tarnowskich Gór, jak i wszystkim, którzy poparli dezyderat.