UNESCO - walczymy dalej

W ostatnich dniach mam dużo kontaktów (głównie internetowych) z polskimi ambasadorami akredytowanymi w krajach wchodzących w skład Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Z kilku ambasad dostałem (w odpowiedzi na mojego maila) informacje o działaniach promujących wniosek Tarnowskich Gór, które podjął ambasador. Niektóre listy wykraczają poza urzędowe formuły, był np. jeden od dyplomaty pochodzącego ze Śląska i mającego miłe młodzieńcze wspomnienia związane z Tarnowskich Gór, który zapewniał mnie o swoim dużym zaangażowaniu.
Generalnie ambasadorzy radzą sobie, na ile mogą, mając do dyspozycji "elektroniczne" wersje ulotki i wystawy poświęconej Tarnowskim Górom (cóż mogą zrobić).
Z jednej ambasady, na końcu świata, otrzymałem odpowiedź, że jak najbardziej przydadzą się tradycyjne materiały promocyjne (urząd miejski wysyła je w tym tygodniu). W innej na drogą połowę roku zaplanowano wystawę pokazującą Tarnowskie Góry (zakładając, że wpis na UNESCO to nie cel, tylko otwarcie kolejnych możliwości, dobre i to).
*
Miasto wysłało także zestaw promocyjnych materiałów do Paryża, do polskiej przedstawiciel przy UNESCO. Pani ambasador Krystyna Żurek z zaangażowaniem pracuje nad promocją naszego wniosku i zaplanowała odwiedzenie wszystkich akredytowanych przy UNESCO ambasadorów krajów Komitetu Światowego Dziedzictwa, którzy w lipcu przyjadą na kongres do Krakowa.