Puszcza i UNESCO....

Do Puszczy Białowieskiej wjechał potężny sprzęt, który prowadzi barbarzyński wyrąb ponad 100-letnich drzew – najcenniejszych fragmentów puszczy. Miałem nadzieję, że nie stanie się to przed Kongresem UNESCO w Krakowie...
Działania ministra środowiska naruszają prawo europejskie i porozumienia
z UNESCO. Polsce grozi kompromitacja i utrata statusu obiektu dziedzictwa światowego UNESCO, a także konsekwencje finansowe za łamanie prawa europejskiego. Puszcza Białowieska to dziedzictwo wszystkich Polaków, a nie prywatny folwark ministra Szyszki.
Za kilka tygodni Kongres UNESCO Wszczyscy czekamy na decyzję dotyczącą Tarnowskich Gór. Jak oddziałowuje na nią to, co się dzieje pod Białowieżą...?
Płakać się chce...