"Miasto dla ludzi" - spotkanie Klubu Obywatelskiego z Jarosławem Makowskim

Wczoraj w Galerii Sztuki „Inny Śląsk” odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie Tarnogórskiego Klubu Obywatelskiego. Gościem wydarzenia był Jarosław Makowski, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, były Dyrektor Instytutu Obywatelskiego, a przede wszystkim miejski aktywista. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Miasto: przestań dla ludzi?” i licznie zgromadziło tarnogórzan, obecni byli m.in. członkowie miejskich stowarzyszeń.
Z gościem rozmawialiśmy o tym, jak budować miasto przyjazne dla ludzi. Jarosław Makowski podczas spotkania mówił, że każda zmiana infrastruktury powinna być poprzedzona zmianą społeczną, podkreślał też, że to właśnie lokalna społeczność powinna decydować o charakterze miasta i o kierunkach przedsięwzięć jakie realizuje samorząd. Tarnogórzanie pytali w jaki sposób mogą przekonać władze do wsparcia ich inicjatyw np. organizacji różnych wydarzeń oraz dlaczego nie dopuszcza się ich do głosu podczas posiedzeń Rady Miejskiej. Odpowiedź gościa KO była jedna: „W każdym mieście powinien być okrągły stół, przy którym wszyscy mieszkańcy wraz z przedstawicielami władzy spotykają się, debatują, poruszają ważne tematy dla lokalnej społeczności”.
Spotkanie było wyjątkowo energetyczne i zainspirowało do zadawania gościowi pytań, które stawały się zaczątkiem świetnej i rzeczowej dyskusji. Wniosek płynący z wczorajszego spotkania był prosty: „Czyje jest miasto? Ludzi!”.