Spotkanie Klubu Obywatelskiego z udziałem prof. Andrzeja Rzeplińskiego

Wczoraj wieczorem w Galerii Sztuki „Inny Śląsk” podczas spotkania Klubu Obywatelskiego miałem wielką przyjemność gościć prof. Andrzeja Rzeplińskiego, byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Tarnogórzanie szczelnie wypełnili Galerię, a jej właściciel Krzysztof Mazik powiedział, że było to wydarzenie o największej frekwencji w 30-letniej działalności tego miejsca (do tej pory rekordowy był koncert Tomasza Stańki).
Spotkanie odbywające się pod hasłem „My jesteśmy Konstytucją” rozpoczął wykład naszego gościa. Profesor mówił: „Wyroki Trybunału są niekorzystne dla ustaw niekonstytucyjnych. Trybunał nie pisze ustaw – ani dobrych, ani złych. Jeżeli przepis jest niekonstytucyjny, to Trybunałowi jest dokładnie wszystko jedno, czy uchwalił go PiS, PO czy SLD. (...) Jeśli ktoś chce zmienić Trybunał Konstytucyjny to będzie to miało skutki dla Polski. Niech więc się Polacy tego boją”.
Najwięcej pytań do prof. Rzeplińskiego padało w kontekście oceny obecnej sytuacji politycznej w naszym kraju - dokąd prowadzi droga, którą wybrali rządzący, i jaki to będzie miało wpływ na losy Polski w ciągu najbliższych kilku lat? „Znaleźliśmy się w przedpokoju samodzierżawia, w którym prawo stanowi się nadal na mocy demokratycznego mandatu, ale już nie dla dobra większości, lecz pod bieżące interesy polityczne jednej grupy z apetytem na wykreowanie państwa i społeczeństwa na wymiar wizji „pierwszego posła”. Ludzie, którzy dziś są przy władzy, mandat wyborczy utożsamili z bezkarnością, choć przecież mogą potrzebować ochrony tego samego prawa, które z takim zapałem niszczą, gdy pewnego dnia tę władzę utracą” – podsumował profesor Rzepliński. Słowa gościa zgromadzeni podsumowali gromkimi oklaskami.
Natomiast odpowiadając na pytanie o słuszność zmiany zapisów Konstytucji i rzekomą „nieaktualność” obecnej ustawy zasadniczej, profesor posłużył się przykładem Austrii, która niedawno obchodziła święto konstytucji, uchwalonej niemal 100 lat temu, i jak podkreślał gość, ustawy tej nikt nigdy nie próbował jej diametralnie zmieniać, a już tym bardziej pisać od nowa. Profesor dodał: „Stojąc na straży konstytucji – a to ślubuje każdy sędzia konstytucyjny, obejmując swój 9-letni urząd – Trybunał chroni spójność ustaw oraz rozporządzeń rządowych z konstytucją, wychodzi ustawicznie naprzeciw społecznej i gospodarczej potrzebie zaufania obywateli do prawa i do stanowiącego oraz stosującego go państwa. A w końcu, czy obecnie rządzący szanują zasadę sprawiedliwości społecznej? Tak, o ile pominiemy głęboki rów, jaki każdego dnia kopią między obywatelami Rzeczypospolitej, ustawiając jednych przeciwko drugim z użyciem słów, które potem jak rak toczą społeczeństwo”.
Na zakończenie spotkania profesor Rzepliński zacytował art. 173 Konstytucji RP, który stanowi, że: Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Było to wymowne podsumowanie spotkania Tarnogórskiego Klubu Obywatelskiego.