Święto Niepodległości

Do niepodległości prowadzą różne drogi. Adam Mickiewicz w utworze "Litania pielgrzymia" pisał: "O wojnę powszechną za wolność ludów, Prosimy Cię Panie". Już w 1832 r. w proroczy sposób (choć może nie było to proroctwo tylko realna analiza sytuacji) przewidział, że najlepsza okazja do odzyskania przez Polskę niepodległości pojawi się wtedy, gdy zaborcy staną do wojny przeciw sobie.
Gdy do tej wojny doszło 80 lat później Polacy nie czekali oczywiście biernie, toczyli walkę zarówno na frontach (przecież walki o ustalenie granic na Śląsku, w Tarnowskich Gór trwały do 1921 r.), jak i poprzez dyplomatyczne zabiegi. Ignacy Paderewski wykorzystywał swoją popularność wybitnego artysty, na którego koncerty przychodziło kilkanaście tysięcy osób do prowadzanie rozmów z Prezydentem USA, czy też podczas konferencji w Wersalu. Także podczas wersalskiej konferencji Roman Dmowski poproszony o zabranie głosu przez francuskiego premiera (czym został zaskoczony, gdyż nie było takiego punktu przewidzianego w tym dniu) przez kilka godzin przedstawiał polskie argumenty w języku francuskim, a niezadowolony z jakości pracy tłumacza powtarzał swoje wywody także po angielsku.
Należy wspomnieć także innych ojców polskiej niepodległości - Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego i Wojciecha Korfantego. To osoby reprezentujące wszystkie nurty życia politycznego - od endecji po socjalizm. Polska niepodległość była sumą starań wszystkich środowisk politycznych.
Warto o tym pamiętać i nie pozwalać aby współcześnie ktokolwiek próbował zapewnić sobie monopol na patriotyzm. Wszyscy mamy prawo cieszyć się niepodległością, wolnością i uważać się za patriotów.