„Barbórka” na liście Niematerialnego Dziedzictwa ?

Dziś w Zabrzu w Łaźni Łańcuszkowej odbyła się konferencja, której częścią było podpisanie wniosku o wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego „Barbórki”. Obecni na spotkaniu przedstawiciele SMZT (mający jak wiadomo niemałą wiedzę nt. dziedzictwa kulturowego) przekazywali swoje rady, wskazując m.in. że błędem jest stwierdzenie, iż „Barbórka „obyczajem świątecznym grupy zawodowej górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku praktykowanym od pocz. XIX w.”
Jak wiadomo kult św. Barbary został rozpowszechniony wśród górników kruszców w Tarnowskich Górach w XVIII w. Póki co tarnogórskie porady nie zostały uwzględnione, mam nadzieję, że to się zmieni bo takie błędy mogą poważnie zmniejszyć szansę na wpis na listę niematerialnego dziedzictwa...