Uroczystości 3 Maja w Tarnowskich Górach, Kaletach i Ożarowicach