Praca w odgrodzonym Sejmie...

To bardzo dziwne posiedzenie Sejmu, coraz bardziej odgrodzonego i niedostępnego. Kolejni goście przybywający na zaproszenie Komisji sejmowych z różnych stron kraju docierają jedynie do barierek przy biurze przepustek... Poza posłami, pracownikami Kancelarii Sejmu i osobami ze stałymi przepustkami wpuszczani są jedynie pracownicy ministerstw, co i tak wymaga spełnienia wielu formalności...

Mimo trudności (odgrodzony Sejm) staramy się pracować na ile się da normalnie. W tym tygodniu m.in. zabierałem głos na pos. Komisji ds. UE (w sprawie perspektywy integracji europejskiej dla krajów bałkańskich), uczestniczyłem w spotkaniu w siedzibie FRONTEX-u (Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, która ma siedzibę w Warszawie).

Wczoraj odbyło się również posiedzenie założonego z mojej inicjatywy Parlamentarnego Zespołu ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO, którego gościem był Bartosz Skaldawski p.o. Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Rozmawialiśmy o szansach i wyzwaniach stojących przed administratorami miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa. W najbliższym czasie zamierzam zwrócić się do zarządców takich obiektów z prośbą o przesłanie swoich uwag, szczególnie dotyczących ew zmian w prawie, które pomogłyby im w zarządzaniu obiektami wpisanymi na Listę UNESCO.