O Zakładach Chemicznych (wspólny głos z burmistrzem :) )

Trochę nieoczekiwana sytuacja, przeglądam gazetkę propagandową wydaną przez Urząd Miejski (dość toporne wydawnictwo...) i znajduję w tekście dotyczącym odpadów po Zakładach Chemicznych wypowiedź Pana Burmistrza Arkadiusza Czecha, pod którą w pełni mógłbym się podpisać (oczywiście zamieniając słowa „inżynierskiej” na „filologiczną” ).
Arkadiusz Czech mówi: Według mojej inżynierskiej (! ) wiedzy obecny stan prawny zezwala na wykreślenie Przedsiębiorstwa Państwowego Zakłady Chemiczne w Tarnowskich Górach w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego. Majątek zlikwidowanego przedsiębiorstwa, w tym wytworzone odpady przejmuje wtedy Skarb Państwa, co powinno kończyć dywagacje na temat własności wszystkich odpadów – komentuje Arkadiusz Czech. Ale nie kończy. Rozważane zmiany legislacyjne, (...) niepotrzebnie komplikują sprawę prowadząc nas dziś w długą i ślepą uliczkę – dodaje burmistrz”.
Wiele razy rozmawiałem o tym z burmistrzem, także z prawnikami UM i dochodziliśmy do wniosku, że nie ma już przeszkód prawnych w likwidacji wysypisk także z terenów prywatnych. Ale kolejne miesiące mijają i jakoś nic się nie dzieje. Kilka tygodni temu wysłałem do Wojewody Śląskiego pismo jak poniżej, licząc, że może działania w tej kwestii zostaną wkrótce podjęte.