Kompromitowanie Prezydenta

„Jest domniemanie, że Prezydent ustawę podpisze” - taki tekst usłyszałem wczoraj na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, gdy wskazywałem, że procedowanie zmian Regulaminu Sejmu wynikających z ustawy wobec której Prezydent nie podjął jeszcze decyzji (Senat przyjął ją w piątek), deprecjonuje rangę urządu Prezydenta. Ale posłowie uznali, że „jest domniemanie” że Prezydent podpisze... Fajny mają stosunek do Prezydenta Andrzeja Dudy..