Pytam MSZ o pomoc uchodźcom w Turcji i Libanie

Od grudnia w Syrii ma miejsce exodus ok. miliona osób uciekających przed działaniami sił syryjskich, rosyjskich i irańskich - przed dywanowymi nalotami na osiedla, szkoły, szpitale, targowisk. Od lat Syria, a zwłaszcza Rosja „bawiły się” w ten sam sposób - pacyfikują poszczególne prowincje, pozwalając na koniec w kontrolowany sposób przenieść się do innej części kraju. Chyba w ten sposób przedłużając wojnę, a właściwie utrzymując poligon dla siebie - przydatny by rozwijać umiejętności armii i prezentować potencjalnym kupcom możliwości uzbrojenia.
W ostatnich tygodniach w kierunku Turcji uciekło już ponad milion osób. Zarówno ci uchodźcy, jak i osoby od lat ukrywające się w obozach w Libanie, przebywają w tragicznych warunkach - zimą bez żadnej infrastruktury.
Pytam ministra spraw zagranicznych o plany rządu udzielania pomocy - wszak wiele razy słyszeliśmy, że powinna być ona udzielana na miejscu.