Wyjaśnienie w sprawie wypowiedzi Pani Poseł Barbary Dziuk