Pomoc dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej w Tarczy 6.0

W uzasadnieniu do tzw. Tarczy 6.0 napisano, że „istnieje potrzeba wsparcia dla form działalności gospodarczej, najbardziej dotkniętych obostrzeniami nakładanymi w związku z COVID-19”.
Jednak w ustawie nie znalazły się kody PKD, które umożliwiłyby skorzystanie z pomocy SMZT, dla którego jest to wyjątkowo trudny rok...
Ten błąd naprawił Senat na wniosek pani senator Haliny Biedy. DZIĘKUJEMY!

Czy zarządca miejsca światowego Dziedzictwa UNESCO - Zabytkowej Kopalni Srebra (która od wielu tygodni nie może przyjmować turystów) będzie mógł skorzystać z pomocy państwa?
Okaże się po decyzji Sejmu...