Interpelacja - pomoc dla obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO