Zapytanie

W dniu 27 marca br. poseł Tomasz Głogowski skierował do Ministra Skarbu Państwa zapytanie w sprawie drastycznego zmniejszenia przez PLL „LOT” połączeń lotniczych na trasie Katowice-Warszawa.
Sprawę opisała Katowicka Gazeta Wyborcza. Poniżej zamieszczamy treść zapytania poselskiego.
___________________________________________________________________________
__________

Tomasz Głogowski Warszawa 27.03.2008
Klub Parlamentarny
Platforma Obywatelska
Szanowny Pan
Aleksander Grad
Minister Skarbu Państwa


Zapytanie w sprawie drastycznego zmniejszenia przez PLL „LOT” połączeń lotniczych na trasie Katowice-Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

Z końcem marca br. wygasa umowa, na mocy której PLL „LOT” dzierżawił samoloty używane do wielu krajowych połączeń lotniczych. W skutek tego od 1 kwietnia 2008 r. w rozkładzie lotów na trasie Katowice-Warszawa znajdują się jedynie dwa loty w dni powszednie – o 5.55 z Katowic do Warszawy i o 22.30 z Warszawy do Katowic.
Dotychczas w rozkładzie znajdowały się cztery połączenia w każdą stronę, a na przestrzeni ostatnich miesięcy cieszyły się one coraz większą popularnością. Według nieoficjalnych informacji przyczyną tak radykalnego zmniejszenia liczby połączeń jest zaniedbanie dotychczasowego Zarządu PLL „LOT”, który nie zajął się podpisaniem nowej umowy. Pojawiają się również argumenty, że wielu pasażerów skarżyło się na standard samolotów używanych do połączeń krajowych, wydaje się jednak, że rozwiązanie tego problemu poprzez likwidację 75% połączeń jest kuriozalnym pomysłem.
Zawieszenie liczby połączeń, nawet czasowe, może bardzo wyraźnie odbić się na dochodach PLL „LOT”. Oczywistą kwestią jest bowiem fakt, że wiele lotów na trasie Katowice-Warszawa jest początkowym etapem dłuższych podróży, w tym transatlantyckich. Wobec braku możliwości łatwego dotarcia na lotnisko „Okęcie” (z którego „LOT” realizuje większość połączeń międzynarodowych) i przy jednoczesnej dużej liczbie codziennych połączeń lotniczych Katowice-Frankfurt, wielu potencjalnych klientów „LOT-u” na pewno wybierze inne linie lotnicze, kosztem spółki Skarbu Państwa.
W związku z powyższym zapytuję Pana Ministra, czy zamierza podjąć działania wobec podległej mu spółki PLL „LOT” w celu przywrócenie większej liczby połączeń lotniczych na trasie Katowice-Warszawa?

Z wyrazami szacunku
Tomasz Głogowski
Poseł na Sejm RP
___________________________________________________________________________
__________