PONADPOLITYCZNIE DLA OBIEKTÓW UNESCO ❗️

Dziś wraz z posłem Andrzej Kryj , z którym współpracujemy w Parlamentarnym Zespole ds. Światowego Dziedzictwa UNESCO, odbyliśmy w Ministerstwie Infrastruktury spotkanie dotyczące możliwości umieszczania na znakach drogowych przy drogach krajowych symbolu miejsca światowego dziedzictwa UNESCO (sprawy od wielu lat nie udaje się załatwić...). Rozmowa była konkretna i otwarta (bez stwierdzeń typu „rozważymy, przemyślimy...”). Urzędnicy ministerstwa nie ukrywali swoich obaw - m.in. dotyczących kosztów wymiany/uzupełnienia tablic informujących o obiektach UNESCO, pojawienia się oczekiwań umieszczania kolejnych symboli na znakach drogowych, jak i ew. nadmiaru znaków przy drogach. Myślę, że udało nam się rozwiać wątpliwości i ustalić drogę dotarcia do rozwiązania, na które czekają zarządcy miejsc światowego dziedzictwa UNESCO.