Prawosławna Pascha

Zarówno ci walczący z brutalnym agresorem, jak i ci, których gościmy w Polsce.
Życzę Wam siły, wiary i nadziei płynących z tajemnicy Zmartwychwstania.

Za rok przyjeżdżamy na Wielkanoc do Was - do wolnej i bezpiecznej Ukrainy.
Tak musi być !!!