Rozdwojenie

W tym samym czasie dzisiaj znajdę się w jednym miejscu lecz uczestniczyć będę ? w dwóch wydarzeniach tj. kontynuacji Sesji XXVII z 25.06.br zwołanej przez Przewodniczącego RM i Sesji XXVIII z 02.07.br. zwołanej przez Burmistrza (i może jeszcze jakiejś BIP-owskiej sesji XVIII ). http://www.tarnowskiegory.pl/


STATUT GMINY
Regulamin Rady Miasta Tarnowskie Góry
Rozdział 2 Obradowanie
§ 5 pkt 1 Na wniosek Burmistrza lub grupy radnych stanowiących co najmniej ¼ ustawowego składu Rady, Przewodniczący Rady zwołuje sesję w terminie 7 dni od złożenia wniosku.

Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Panowie Przewodniczący Klubów Radnych, Panowie Radcy Prawni Kancelarii Prawnej, Panie Pełnomocniku Burmistrza ds. Prawnych, Panowie Radni i inni nie wymienieni z braku miejsca, czasu i „laku” uczestnicy wiekopomnych bo dokumentowanych w formie elektronicznej i papierowej wydarzeń lokalnych!
Jestem JEDNA a Was wielu. Litości!

PS I dopisuję nieśmiało maleńkim druczkiem mając w pamięci Jonasza Koftę: Pamiętajcie o ...mieszkańcach. To maleńkie literki ale może zobaczycie je i.... Proooszęęe...

PS 2 Mam nadzieję, iż nikt po sesji nie powie: "To była powtórka z rozrywki". Sesja Rady Miejskiej to dla mnie bardzo poważna sprawa.

PS 3. Ostatnim, który opuszcza okręt jest ...