Bramy

Bramy do nowego życia – małżeńskiego, rodzicielskiego - otworzyły się przed Łukaszem dwa tygodnie temu, wczoraj przed Panią Anią z sąsiedztwa, za tydzień otworzą się przed Markiem. „Pomyślności, miłości i szacunku wzajemnego życzę. Kochajcie się i rozmnażajcie!”.

     

  Pierwszą żywą bramę (weselną) w bramie (kościelnej) utworzyli koledzy Młodożeńca, Pana Michała, ze swymi stalowymi rumakami.

   

  W intencji tych, za którymi zamknęła się już brama ziemskiej doczesności odprawiona została dzisiaj uroczysta msza świeta w tarnogórskim kosciele pw. św. Anny. Młodzież gimnazjalna przyjęła poważną rolę pod pieczą nauczycielską – poczet sztandarowy, wiązanki w barwach narodowych. Duch dwóch pułków: ułanów i piechoty unosił się nad nami wszystkimi. 
..................................................................................................
PULS MEDYCYNY

Zespół przewlekłego zmęczenia
Data publikacji: 2005-10-05
Dziedzina: Choroby wewnętrzne
Osoby stale zmęczone postrzegane są często jako hipochondrycy i neurastenicy. Jest to jednak objaw, którego nie powinno się lekceważyć, gdyż może się za nim kryć tzw. zespół przewlekłego zmęczenia.

Ciężkie, niewyjaśnione zmęczenie, trwające ponad 6 miesięcy, o czasowo określonym początku może oznaczać zespół przewlekłego zmęczenia (chronic fatique syndrome - CFS).

...Prawdopodobieństwo CFS (zespołu przewlekłaego zmęczenia - przyp. własny)
Do rozpoznania CFS konieczne jest wystąpienie chociaż czterech z niżej wymienionych objawów:
o -zaburzenia pamięci lub koncentracji,
o -ból gardła,
o -tkliwość węzłów chłonnych, zwłaszcza szyjnych i pachowych,
o -bóle mięśni o charakterze rozlanym,
o -bóle stawów, ale bez cech zapalenia i obrzęku,
o -bóle głowy o nieokreślonym bliżej charakterze,
o -złe samopoczucie po wysiłku, utrzymujące się ponad 24 godziny,
o -sen nie dający wypoczynku.
http://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/6233/1.html