Poszukiwani.

Budynek przy ul. Bytomskiej 14.

Naprzeciwko przystanku autobusowego przy ul. Bytomskiej w Tarnowskich Górach, w pobliżu przejazdu kolejki waskotorowej, stoi - oznaczona numerem 14, zbudowana w 1908 roku szara kamienica. Na jej północnej, niewidocznej z przystanku ścianie, znajduje sie jeden relief z medalionem, na którym zachowała się w dobrym stanie podobizna mężczyzny. Na zachodniej, zwróconej ku przystankowi fasadzie, odnajdziemy dwa podobne reliefy. Jeden z nich - ten po lewej stronie kamienicy - jest w doskonałym stanie. Drugi, przysłonięty dziś przez rosnące przed nim drzewo, zniszczony został w stopniu utrudniajacym jakąkolwiek identyfikacje osoby, której wizerunek na nim sie znajdował. Czyje twarze uwiecznił na dobrze widocznych owalnych medalionach artysta? Kogo przedstawiał trzeci medalion? Z takim pytaniem zwróciła się do wszystkich tarnogórzan pani Anna Sopuch w artykule "Małe jest piękne", opublikowanym w 'Gwarku" 08 lipca br.

Chcąc zachęcić tarnogórzen, i nie tylko ich, do poszukiwania tego co zatarł w ludzkiej pamięci czas, ufundowałam nagrodę dla osoby, która dostarczy jakiokolwiek dowód, świadectwo lub wiarygodną hipotezę mogącą dać odpowiedź na zadane pytanie. Do dziś nie znalazł się nikt, kto chciałby, lub mógłby na nie odpowiedzieć. Ponawiam je zatem. Nagroda w Redakcji "Gwarka" wciąż czeka.
Alicja Kosiba-Lesiak

 Tygodnik "Gwarek" - 23.12.2008