Rzeczowo - nadciśnienie

We Francji zbadano dużą grupę osób, bo prawie 9000, w wieku 65 i więcej lat, mierząc im ciśnienie krwi w różnych porach roku oraz skorelowano wyniki pomiarów z temperaturami otoczenia.  Ciśnienie skurczowe zimą było u pacjentów wyższe o 5 mm Hg niż latem i na dodatek nadciśnienie rozpoznano zimą  u 33% uczestników badania, podczas gdy latem tylko o 24%.

Autorzy badań stwierdzili, że niska temperatura otoczenia powodując kurczenie się naczyń krwionośnych jest przyczyną podnoszenia się ciśnienia krwi a to tłumaczyć może zwiększoną liczbę pęknięć tętniaków i udarów mózgu zimą niż latem.

Wystosowano zatem apel o częstszą kontrolę ciśnienia krwi w okresie zimowym, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, i rozpoczęcie w razie potrzeby leczenia obniżającego ciśnienie.  

Archives of Internal Medicine (2009;169:75-80). Puls Medycyny z 09.02.2009

A nam się zdaje, że zimowe problemy mają łamiący nogi narciarze, zakopani nie tylko w Zakopanem kierowcy samochodów i małe pieski topiące się w śniegu.

    

   Wysokie ale nie ciśnienie tylko użyteczne, techniczne a przecież ładne przedmioty. Niejdnokrotnie zadaję sobie pytanie: dlaczego przed setką lat chciało się komuś wykonywać takie ładne rzeczy kilkanaście metrów ponad poziomem chodnika?

PS. Ciekawe, ile osób złożyło gratulacje Janowi Drechslerowi z okazji 2. rocznicy jego blogowych urodzin, o których napisano na stronie głównej Portalu. Ja dołączam swoje do tych redakcyjnych: powinszowanio!