Uwaga, nadchodzi

Skrzydło...
Róża...
Dzwon...
Historia...
Dobroczynność...
Sobieski...
Książki...
Uśmiech...
Współpraca...
Ciepło...
....
....
....
Zastanawiałam się, ilu i jakimi słowami powinnam wypełnić wykropkowane
miejsca na powyższej liście w taki sposób, aby oddały sylwetkę Pani Gabrieli
Szubińskiej. Jutro, gdy składać jej będę serdeczne życzenia urodzinowe ściskając szczerze dłoń, powiem słowo najważniejsze: "Aniele..."

Zamiast wiązanki kwiatów dla Pani Gabrieli,  przesyłam jej Srebrną Górę w majowej zieleni.

     
.........................................................................................

Szeroką, oficjalną informację o Pani Gabrysi - laureatce wyróżniena srebrnym Skrzydłem znaleźć można za stronie http://www.tarnowskiegory.pl/?lang=pl&menu=0&dzial=12&kat=160&flash=1&idarch=595 albo przeczytać poniżej.

Gabriela Horzela-Szubińska od kilkunastu lat prowadzi działalność charytatywną pomagając najuboższym niosąc im pomoc i nadzieję na lepsze jutro.
Wraz z córką założyła Klub Miłośników Kultury Śląska, który we wrześniu 1997 roku przekształcił się w Stowarzyszenie Śląski Dzwon Nadziei. W 1998 roku nawiązała ścisłą współpracę ze Światowym Kongresem Kresowian oraz Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Poł./Wsch.
Przedstawiciele Światowego Kongresu Kresowian z USA, Kanady, Australii, Niemiec i Wielkiej Brytanii odwiedzają rok rocznie Tarnowskie Góry. Wydarzeniom tym zawsze towarzyszy telewizja oraz radio polonijne w Chicago tym samym promując nasze miasto, a w szczególności Kopalnię Zabytkową.
Pani Horzela-Szubińska współpracuje również z tarnogórskimi Romami, którym pomogła m.in. założyć i zarejestrować Zespół Artystyczny "Bechtałe Roma" którego jest menadżerem i opiekunem.
W 2003 orko otrzymała za swoją działalność nagrodę "Orła i Róży" - przyznawaną przez władze powiatu tylko dwóm osobom w roku.
W 2006 roku otrzymała order św. Stanisława II kl., a Światowy Kongres Kresowian przyznał nagrodę "Optima Merenti Proximis" (bardzo zasłużony dla bliźnich). Dla zachowania pamięci o dziejach naszego regionu i ich dawnych właścicielach napisała pracę w formie beletrystycznej "Tajemnice, opowieści i legendy Donnersmarcków".
Pani Gabriela jest również pomysłodawczynią i reżyserem spektaklu "To ja , Twoja Marysieńka", który m.in. gościł na scenach Teatru Nowego w Zabrzu, w Operze Śląskiej oraz w Tarnogórskim Centrum Kultury. Dochód z występów przeznaczony został na renowację zabytkowego kościoła Św. Marcina, chorego na dystrofię mięśni chłopca i Polskie Sztuczne Serce.
Pani Horzela-Szubińska aktywnie współpracuje również ze Stowarzyszeniem "Serdeczni" - jest jego członkiem honorowym, a także z SOROPTYMISTKAMI z Katowic. Współpracuje również z Polonią niemiecką dla której zorganizowała stroje śląskie do Galerii Śląskiej.
Pani Gabriela Horzela -Szubińska zasługuje na szczególne wyróżnienie ze względu na swe wielkie zasługi dla mieszkańców naszego miasta, a szczególnie dla tych którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.


Pani Horzela-Szubińska dziękując powiedziała, że ta nagroda doda jej skrzydeł do dalszej pracy.

Działalność Pani Gabrieli nie ogranicza się tylko do naszego miasta, ale również wykracza poza granice naszego kraju. Jej silne zaangażowanie, poświęcenie, dobroć oraz niesamowita chęć niesienia pomocy drugiej osobie wymaga szczególnego uznania.


Wiem, że nie napisałam moich życzeń najładniej. Wiem , że nie potrafiłam znaleźć odpowiednich słów, by oddać wszystko, co Pani Gabriela sobą wniosła w to miasto. Trudno jednak zwyczajnemu człowiekowi opisać Człowieka Niezwyczajnego! Wiem też, że nie opisały jej postaci i duszy również słowa z oficjalnej, urzędowej informacji. Wiem natomiast ponad wszelką watpliwość, że dzięki takim ludziom jak Pani Gabrysia, Tarnowskie Góry mogą się stać Małym Wielkim Miastem. Małym Miastem Wielkich Ludzi, którzy oddali jemu i jego mieszkańcom swoje myśli i serce.