Rodzi się!

Ma istotne znaczenie lecz niektórzy ją ignorują.
Pojawić się może wszędzie w mniej lub bardziej widoczy sposób..
Już dużo się o niej mówi a będzie jeszcze więcej.
Kto to?
.......................................................................
Grypa coraz bliżej
WHO ostrzega przed pandemią grypy, ale to, czy w Polsce udało się zgromadzić odpowiednie zapasy dostępnych na rynku leków nowej generacji przeciwko wirusowi, jest tajemnicą wagi państwowej. Leki te stanowią pierwsza linię walki z pandemią, dopóki nie pojawi się specyficzna szczepionka.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ocenia, że weszliśmy w trzeci stopień zagrożenia pandemią grypy. Podejrzane są cztery krążące obecnie typy wirusa ptasiej grypy, ale zdecydowanie największy potencjał pandemiczny ma wirus H5N1. Zapowiadana pandemia będzie pierwszą, z którą będziemy walczyć używając szczepionek.

WHO przewiduje, że podczas pandemii na grypę zachoruje od 20 do 50 proc. całej populacji. Choroba zaatakuje głównie osoby młode, które dotychczas nie miały styczności z wirusem pochodzenia zwierzęcego. Osoby starsze, najbardziej narażone na grypę sezonową, będą tym razem mniej zagrożone, gdyż przeżyły poprzednie pandemie (w latach 1957 i 1968), a to przygotowało je do walki z wirusem pandemicznym. Wybuch epidemii wiązać się będzie z masowymi absencjami w pracy, co przyniesie ogromne straty ekonomiczne. Według różnych symulacji, z powodu pandemii grypy umrze od 7 do nawet 100 milionów ludzi. Dla porównania każdego roku na grypę sezonową i jej powikłania umiera od 500 tys. do 1 mln osób. 
(...)
htttp://www.pulsmedycyny.com.pl/index/archiwum/10823,grypa,bliżej.html
Stopka autorska:
Autor: Marta Koton-Czarnecka,
Monika Wysocka
Artykuł opublikowano w numerze 2(185) PULSU MEDYCYNY 28.01.2009
...............................................................................
04.03.2009

Tekst umieszczony w tym miejscu przeniosłam do komentarzy na blogu Pana Burmistrza Czecha.