Projekty, plany

Po spotkaniu mieszkańców Bobrownik z Radą Dzielnicy i władzami miasta jeden z bobrowniczan zwrócił się do mnie z pytaniem dotyczącym możliwości uprawiania na terenie Tarnowskich Gór sportów crossowych i wyścigowych. Ktoś inny powiedział, że w przyszłości przewidywane jest przeznaczenie do użytkowania przez pojazdy mechaniczne terenów po dawnych Zakładach Chemicznych. Podobno też po wprowadzeniu jednokierunkowej organizacji ruchu drogowego w centrum miasta w każdą niedzielę pojazdy te (także niezarejestrowane) będą mogły korzystać z ulic śródmieścia.  

Dzisiaj zweryfikuję te informacje i postaram się zdobyć dokładniejsze. 

     

Zdjęcie - tzw. "sarkofag" odpadów poprodukcyjnych Zakładów Chemicznych