Zakończenie.

I kończy się ten jedyny w roku piątek, na pamiątkę jedynego w dziejach człowieka Wielkiego Piątku. Każdy z ludzi przeżył go dziś na swój sposób, ale żaden z tych sposobów nie był podobny do tego, w jaki przeżył ten dzień w męce Syn Boży. Syn człowieczy.
................................................................................................................

Nadzieja.

Ty jesteś dobrem,
wszelkim dobrem, największym dobrem,
Panie Boży, żyjący i prawdziwy.
Jesteś miłością, jesteś mądrością.
Jesteś pokorą, jesteś cierpliwością.
Jesteś odpoczynkiem, jesteś pokojem.
Jesteś radością i szczęściem,
jesteś sprawiedliwością i umiarem.
Jesteś pięknem, jesteś łagodnością.
Ty nas osłaniasz, strzeżesz i ochraniasz.
Jesteś odwagą, jesteś naszym schronieniem i naszą nadzieją.
Jesteś naszą wiarą, naszym wielkim pocieszeniem.
Jesteś naszym życiem wiecznym,
wielki i wspaniały Panie,
wszechmogący Boże,
miłosierny Zbawicielu. 
Modlitwa św. Franciszka z Asyżu

Wielki Piątek