Szkole-nie nie szkodzi.

Pierwszy dzień szkolenia: tematyka obejmująca kompetencje gmin i powiatów w ustawach samorządowych. Drugi dzień: zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym. Dwóch wykładowców przedstawiło program spotkania szkoleniowego w formie pisemnej oraz tematy do dyskusji przeprowadzonej z uczestnikami, którą moderowali po wygłoszonych wykładach. Sześć godzin razy 2 dni zajęć to dość, aby pozostawić mocne wrażenie. 

Moja propozycja: dla wzmocnienia bodźców edukacyjnych i podniesiemia walorów szkolenia można wprowadzić w przyszłości testy kontrolne dla uczestników szkolenia.

Jutro zdjęcia.
...........................................................................
Czyli dziś zdjęcia. 17.05.2009. godz. 20:40.

Pan Witold Dzierżawski w sposób systematyczny realizował założenia swego wykładu a z ożywionymi/żywiołowymi dyskutantami radził sobie doskonale. Cóż, praktyk: były starosta, były burmistrz, samorządowiec, praktyk i ekspert, politolog, europeista i... nie zapamiętałam :(  No nie wiem, czy odważyłabym się zdawać u niego egzamin końcowy a właściwie, nie wiem, czy zdałabym go. Liczyć musiałabym na pobłażliwość i poczucie humoru egzaminatora.

     

     Zdjęcie - wchłonięta przeze mnie wiedza dobrze widoczna jest na mym obliczu. Szanowny Pan Wykładowca w sposób opanowany, z wielką klasą trwał na swym stanowisku do momentu opuszczenia sali przez ostatniego słuchacza.
....................................................................................

Pan Bogusław Hajda - urbanistyczny architekt, pełnomocny planista, pracownik GARR SA i członek ZOTUP. POgodnie rozmowny i wspomnieniowo - przyszłościowy wykładem swym zainternował należną przerwę a po niej i po drugiej cześci swego wykładu zezwolił na zmonologizowaną żywiołową dyskusję. Pieniądz, rozwój, kreowanie, instrumenty, przyczyny skuteczne, inspiracje i tezy... itd itp. 

    

Zdjęcie - Pani dyrektor OKST, Ewa Pytasz, była perfekcyjna w roli organizatora. Przewodniczący Śląskiego Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów -  Piotr Szczęsny znany w TG jako Przewodniczący RM. Bogusław Hajda - wykładowca drugiego dnia spotkania.
.....................................................
Gmina Poraj nad Zalewem Porajskim oddalona jest od Tarnowskich Gór zaledwie o 50 kilometrów. Na swym terenie posiada świeżo wyremontowany ośrodek "Leśna radość". Gmina zdecydowała się na zrównoważony rozwój lokalnego przemysłu lekkiego bazującego na rodzimych przedsiębiorstwach oraz turystyki z wykorzystaniem naturalnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Gratuluję rozsądnych planów i życzę powodzenia w ich realizacji! Gospodarzom Gminy dziękuję za ciepłe przyjęcie!    
...............................................................
Na życzenie uczestników szkolenia prześlę link do albumu fotograficznego. Kontakt ze mną przez Portal tg.net. Pozdrawiam! Zwłaszcza Panie Małgosię i Zosię.