U nas.

Kompetencja, doświadczenie, umiejętności, wiedza, itd. Tych i innych walorów potrzebują młodzi kandydaci do pracy w Brukseli. A osobisty czar, garnitur dobrze skrojony, błyszczące obuwie, dopasowane skarpetki, koszula z odpowiednim krawatem, ogniste oczy i zabójczy uśmiech? Które z cech wyglądu zewnętrznego potrzebne są politykowi europejskiego formatu?

 W Tarnowskich Górach dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku wygłosił dzisiaj wykład Jan Olbrycht.

     

Zdjęcie - słuchacze każdego wieku mogli przysłuchiwać się wykładowi, stąd obecność radosnych gimnazjalistów. Pozdrowienia!

     


Zdjęcie - To bardzo pożyteczne i godne pochwały - nauczycielka po godzinach lekcyjnych poprowadziła swych uczniów do Europy. Uczniowie spoważnieli. Moje wyrazy szacunku!

     

Zdjecie - nakreślić perspektywy współpracy między krajami Europy chyba jest dużo łatwiej, niż realizować założenia - Jan Olbrycht wspiera się hasłem: "Europa jest prosta".