Dostęp do informacji.

Kolejna sesja Rady Miejskiej jutro o godz. 9:30. Przedmiotem sesji będzie ... porządek obrad znajduje się na stronie tarnogórskiego BIP-u. Przewodniczący wprowadził do niego kilkanaście punktów a m.in. projekt uchwały dotyczącej zmian w budżecie miasta. Burmistrz zorganizował też uroczystość podpisania kontraktu gminnego związanego z realizacją inwestycji oczyszczalni i kanalizacji miejskiej.
.......................................................................
"Czy mogę przyjść na waszą sesję?" - to pytanie padało niejednokrotnie ze strony mieszkańców w czasie mojej rozmowy z nimi.
Kto ma prawo uczestniczyć w sesjach rady miejskiej?
Poza radnymi, których obecność w niej jest przede wszystkim obowiązkiem, uczestniczą osoby określone ustawowo, a także inni zainteresowani, co zapewniają ogólne zasady określone konstytucyjne. Istnieje również ustawa o dostępie do informacji pubnlicznej; tarnogórzanie mogą uczestniczyć w sesji Rady Miejskiej celem uzyskania bezpośredniej informacji.

W Biurze Rady Miejskiej bezpośrednio przed sesją należy wpisać swoje nazwisko na listę obecności a następnie zająć miejsce na widowni sali sesyjnej i uczestniczyć w niej jako słuchacz. W przypadku zamiaru zabrania głosu na tematy objęte porządkiem obrad, trzeba po wcześniejszym uzgodnieniu tego z Przewodniczącym zapisać się na listę mówców. Wiecej informacji można otrzymać w Biurze Rady Miejskiej.