Prezes do zakochania.

Godzina 9:45, sala 40, budynek UM przy ul. Sienkiewicza 2. Pan Prezes uprzedził mnie - był pierwszym przybyłym na tzw "warsztaty" dotyczące strategii rozwoju miasta. Oczywiście nie stawił się tu z własnym wykładem ale zajął miejsce słuchacza. Dobrze znany ze swego poczucia humoru zaakceptował zajęcie przeze mnie jednego z miejsc zarezerwowanych przez niego dla swoich dwóch znajomych (również prezesów - ci ostatecznie nie przybyli).

Nie był dla mnie zaskoczeniem jego jak zawsze gustownie skomponowany zestaw odzieżowy. No i ten krawat - dobrany z wyobraźnią. Dyskretnie eleganckie oprawki okularów dowodziły wysokiego statusu społecznego Pana Prezesa. Kolorystyka ich współgrała z ciemnym kolorem marynarki oraz połyskującymi włosami;  cóż w tym dziwnego - Tarnowskie Góry - srebrne miasto. Tu można się osiedlić, można pracować, rozrywać się i oczywiście zakochać. Mężczyzna o uśmiechu Pana Prezesa odpowiada zapewne damskim standardom męskiego obiektu do zakochania.

Sfotografowano mnie. Być może twarz moja i sylwetka dopełni jakiegoś kolażu (byle nie fotomontażu). Nie wiem, czy pozostałe trzy panie - przedsiębiorczynie - też zostały sfotografowane. I ja kilka fotek wykonałam - doktor Małgorzacie Czornik. Nie są pzreznaczone do kampanii wyborczej; figuruje na nich drobna choć energiczna kobieta, nie trzeba się chyba obawiać, że będzie się ostrzelanym - używała mazaka zamiast rewolwera.

    

O ironio!!!. W czasie zajęć uczestnicy na karteczkach spisali dziedziny działalności gospodarczej, które powinny podnosić poziom zamożności mieszkańców. I myślicie, że to przemysł i handel  otrzymały najwięcej punktów? Wyszło szydło z worka tarnogórskiego. A niy godałach? Bydźcie take uczciwe i rzeknijcie prowda!  Tarnogórscy przedsiębiorcy jako żródła osiągania dochodów w TG w przyszłości  typowali ...

PS. Pan Michał Fajer z Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta niezauważalnie prawie uczestniczył w spotkaniu, za to wynik jego pracy widoczny - organizacja doskonała. 
..................................................................................