Powódź informacji

Kolega radny policzył  albo zobaczył na liście obecności ponad 160 nazwisk osób uczestniczących w dzisiejszej publicznej debacie na temat zagospodarowania przestrzennego miasta. Zainteresowanie mieszkańców było ogromne, jak i ogromny był kłopot orgnizatorów - opanować taką rzeszę ludzkości to nieludzki wysiłek a nadludzka siła. Czy się udało? Przedstawiano zagadnienia bazowe, o generalnym znaczeniu dla miasta jak: tereny pod zabudowę, utrzymanie środowiska naturalnego, rozwój infrastruktury itd. Wiekszość mieszkanców jednak chciała dowiedzieć się najważniejszego dla nich choć tak przyziemnego: czy mogą sprzedać swoją ziemię pod zabudowę?
............................................................................
Popołudniowa sesja nadzwyczajna poprzedzona była posiedzeniem połączonych Komisji: Budżetowej oraz Bezpieczeństwa i Porządku Prawnego, których zadaniem było zaopiniowanie projektu uchwały. Jeden tylko projekt wszedł pod obrady: pomoc dla poszkodowanych powodzią w gminie Bestwina - wieś Kaniów. Głosowania na posiedzeniu i sesji miały przebieg ostatnio rzadko spotykany - radni byli jednomyślni: TAK. Ktoś kąśliwie ale poza protokołem przypisał ten pozytywny stan rzeczy nieobecności burmistrza; ja bym tam szukała raczej przyczyny w zrozumieniu nieszczęścia, niż politycznej.

Duet Piotrowy - Przewodniczący Szczęsny i Zastępca Burmistrza Skrabaczewski - taktownie i elegancko z końcem obrad przekazał mi spóźnione życzenia urodzinowe. Pozostali koledzy radni wstali i uśmiechali się. Naprawdę, w rzeczy samej dzisiejsza sesja była miła. Dziękuję!
..............................................
Umówiłam się. Umówiłam się z mężczyzną. Umówiłam się z młodym mężczyzną. Spotkaliśmy się w kawiarni, przy maleńkim stoliku, wśród romantycznego zapachu kawy. W obecności ... osoby trzeciej. I czwartej. Trzecią był mój kolega a czwartą nowy "Przewodnik Tarnowskie Góry". A młody mężczyzna to pan Tadeusz Hadaś - jeden z autorów jednego z poprzednich przewodników. Miły i z poczuciem humoru. :)

W drodze powrotnej do auta zobaczyłam butelkę ... nie potrafię zdecydować: po piwie czy z piwem? Pusta czy pełna była nieosiągalna, ponieważ.... zdjęcie poniżej:

     

Zdjęcie .... pojawi sie raniutko zdjątko.

A teraz

SPAM!

10.07.2009 godz. 6:30 - podnoście głowę! Rozglądajcie się! Nie tylko butelek szukajcie!