Ważne sprawy?

Ja, cieniów łakomy,
Wciąż ścigam cień znikomy...
Miłości, przyjaźni, sławy,
Jakby to były ważne sprawy.

    

Niedościgniona doskonałość- twory natury.